Populära taggar

Arbeta som ljussättare

Ett yrke som ofta hamnar i skymundan, trots att de arbetar med rampljus, är ljussättare och ljusdesigners. Utan denna yrkesgrupp skulle teaterscenen eller konsertscenerna vara mycket tråkiga att titta på, och det skulle kanske inte ens gå att se vad som faktiskt händer på scenen. Det är nämligen ljussättarna som planerar var alla strålkastare ska riktas, vilken ton ljuset ska ha, vilken färg det ska ha och hur många lampor man ska använda – kort sagt, allt som har med ljus att göra i samband med en konsert eller föreställning. För att jobba som ljussättare krävs självklart stort tekniskt kunnande om olika typerna av lampor, ljus och riggningar, för att få fram den önskade effekten på scenen, men även stor kunskap om teater och drama, för att i samspel med till exempel en regissör skapa den känsla han eller hon vill ha.concert-336695_640

Ett sätt att bli ljussättare eller ljuddesigner är att gå Jönköping universitets program i ljusdesign. Det är ett tvåårigt program på grundnivå som syftar till att ge de kunskaper man behöver för att kunna arbeta professionellt med ljus. Målet är att studenterna ska kunna skapa belysningar som är både funktionella och komfortabla för människor.

En av de som har gått utbildningen på Jönköpings universitet är Isabelle Bella Oldenqvist. Hon arbetar nu med ljussättning och ljusdesign för olika teaterföreställningar. Oldenqvist menar att programmet i ljusdesign framförallt fokuserar på belysningsplanering i fasta miljöer inomhus och utomhus, som parker, skolor, kontor och varuhus. Det ingick dock en kurs i scenljus i programmet, och det var detta ämne som Oldenqvist fastnade för. Hon trivs mycket bra med sitt arbete, men menar att man inte har full kreativ frihet, om det är det man är ute efter. Som ljusdesigner begränsas man ofta av föreställningens ekonomiska eller tekniska förutsättningar. Det kan till exempel redan finnas en fast grundrigg med ljus som man måste arbeta runt.

Om du vill arbeta bakom kulisserna till en teater, men lider av nedsatt hörsel, kan ljusdesigner vara ett bra alternativ, eftersom arbetsuppgifterna inte kräver att man hör det som pågår på scenen. Däremot måste man höra vad regissören säger, och för det kan man behöva en hörapparat. Du kan köpa hörapparater i Stockholm på hörbart.se.

Arbeta som ljudtekniker

Ljudtekniker är ett yrke som medför många karriärmöjligheter och många olika branscher att ge sig in i. Som ljudtekniker kan du till exempel jobba med att spela in ljudböcker. Om du föredrar att lyssna på ljudböcker, och inte skapa dem, ska du gå in på Storytel.se. Där finns tusentals ljudböcker att lyssna på. Du kan också arbeta inom film, radio, tv, teatervärlden eller på musikkonserter. Ditt jobb är då sköta ljudet och se till att ljudkvaliteten blir den bästa vid en inspelning, sändning eller föreställning. Arbetet kräver intresse för både musik och teknik, eftersom du kommer att arbeta med teknisk utrustning. Vilken utrustning och hur avancerad den är beror på vilken bransch du jobbar i; det kan variera från en mikrofon och inspelningsutrustning i en studio till en mängd myggor (små mikrofoner) och komplicerade högtalarriggar inför en musikalföreställning eller teaterföreställning.occur-376803_640

För att klara av den typen av utrustning och vara kvalificerad för att arbeta med ljudteknik krävs någon form av utbildning inom ämnet. Det finns flera sådana utbildningar i Sverige, som varierar i längd och nivå. Om du framförallt är intresserad av att arbeta med ljud på scen och vid filminspelningar kan utbildningarna på Stockholms Dramatiska högskola vara rätt för dig. De erbjuder en utbildning i filmljud och en i ljuddesign för scenkonst. Bor man i Stockholm kan man också överväga Kulturamas ettåriga utbildning i musikproduktion med inriktning på songwriting och ljudteknik. Bor man längre norrut i landet kan man istället söka sig till Luleå Tekniska Universitet, som erbjuder en treårig kandidatutbildning (180 högskolepoäng) i ljudteknik. Detta är en utbildning som har högt anseende i branschen, och före detta elever har bland annat gått vidare för att arbeta för GöteborgsOperan och musikstudion Riksmixningsverket. Det är en bred utbildning som blir vad man gör den till, i och med att en stor del av programmet består av valbara kurser.

Om man inte har möjlighet att studera i varken Stockholm eller Luleå behöver man dock inte bli förtvivlad, för Högskolan Dalarna, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har också en utbildning i musik- och ljuddesign på 120 högskolepoäng som läses på distans, var man än befinner sig i (eller utanför) landet.

Informatik

Ett ämne som ingår i det breda begreppet ”medieteknik” är informatik. Informatik är läran om hur IT kan användas som stöd till olika informationssystem. Informationssystem kan te sig på en rad olika sätt och avse en rad olika saker, till exempel arbete, fritid eller ideellt arbete. Det är med andra ord det vetenskapliga studiet av information, och hur den kan behandlas i kodad form och presenteras. Begreppet har sitt ursprung i en essä skriven av Karl Steinbuch från 1957: Informatik: Automatische Informationsverarbeitung. Steinbuch var en av pionjärerna inom artificiell intelligens. Ordets ursprungliga betydelse var alltså mer eller mindre ”automatisk informationsbearbetning”.

Idag är informatik ett ämne som man kan studera vid de flesta svenska universitet och högskolor. Numera fokuserar man även på de sociala och kognitiva aspekterna av information, eftersom den behandlas och bearbetas inte bara av datorer utan också av individer och organisationer. Informatik i Sverige och Skandiavien brukar därför klassas som ett samhällsvetenskapligt ämne snarare än ett tekniskt, även om det naturligtvis är tvärvetenskapligt. På engelska brukar man kalla den motsvarande formen av informatik ”social informatics”.

En utbildning i informatik ger möjlighet till uppdrag i arbetslivet. Även om ämnet till en början kan verka abstrakt handlar det nämligen i praktiken om att designa och tillverka IT-stöd för olika verksamheter i deras informationsarbete. Man lär sig först att analysera och tolka verksamheten i sig, för att förstå organisationens behov. Olika utbildningar kan i detta fall ha olika inriktningar: informatikutbildningen på Lunds universitet fokuserar till exempel på de informationssystem som återfinns då människor inom en organisation samarbetar kring en uppgift. Systemet består i hur de kommunicerar med varandra, fattar beslut, samlar in och bearbetar data, beräknar utfall, delegerar ansvar, anställer medarbetarbetare och utför alla andra delmoment som ingår i att lösa en uppgift. Om du håller på att utbilda dig inom informatik eller redan arbetar i branschen, och behöver IT-tjänster, kan du kontakta Internetvikings.com.

Informatik kan även studeras vid Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Örebro universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad, för att bara nämna några av de lärosäten som antingen har en institution dedikerad till ämnet, eller erbjuder kurser i ämnet. Om du tycker att det verkar intressant finns det med andra ord alla förutsättningar för att du ska kunna fördjupa dig i informatik.

AV-teknik

 

AV-teknik 1

AV-teknik är medietekniska hjälpmedel. Närmare bestämt är AV-teknik medietekniska redskap. Hjälpmedel i form av ljud och/eller bild, för den som informerar, presenterar eller undervisar. Antingen används det som ett komplement för en föredragshållare eller lärare i form av en människa i verkliga livet. Kan även handlar om en video eller en reklamfilm på DVD eller som streamad över exempelvis Internet. AV står för audiovisuell varmed audio har anknytning till hörsel och ljud och visuell har med synen att göra.

 

Klassiska audiovisuella hjälpmedel
De flesta har kommit i kontakt med äldre AV-hjälpmedel som ”svarta tavlan” om än den är vit i våra dagar. Blädderblock finns i de flesta lärosalar och konferenslokaler. De som är äldre kommer ihåg att planscher, äldre bandspelare, bildband, smalfilm och overheadprojektor användes i skolans undervisning.AV-teknik 2

 

Dagens audiovisuella hjälpmedel
Till dagens AV-tekniska hjälpmedel hör tv, video, Internet och annan datorbaserad multimedia. De kan också bestå av Flash-filmer från programleverantörer Adobe, som kan ingå i Powerpointpresentationer. Powerpoint ingår i Office-sviten från Microsoft, Keynote är motsvarande presentationsprogram från Apple, vilket ingår i deras kontorspaketet Iwork. Vidare finns gratisversionen av de båda som nämnts ovan, Impress i OpenOffice-paketet från Apache.

 

AV och tekniska apparater
Även om de presentationsprograms som nämnts ovan är en del av de AV-hjälpmedel som finns tillgängliga idag, så avses med begreppen AV-teknik och AV-hjälpmedlen de tekniska apparater och projektorer som i regel används vid presentation inför grupp ofta i realtid. Numera sker det allt oftare via så kallade webbinarier på Internet.

 

Att tänka på
Talare och föredragshållare som blint förlitar sig på de tekniska hjälpmedlen begår ett stort misstag. Ofta spelar hjälpmedlen som finns på plats en betydligt mindre roll än vad man i förstone tycks tro. Faktorer som hur intressant föreläsaren är att lyssna på och hur vederbörande lyckas beröra åhörarna är det som spelar störst roll. Vilket visar sig då man frågar de som deltagit i ett seminarium, en presentation eller en föreläsning. Så kunskap i talekonst, retorik, är att föredra framför tekniskt och professionellt skapa presentationer. Något som gäller oavsett vilka programvaror man använt för sitt AV-hjälpmedel. Låt hjälpmedlet vara en liten stolpe istället för en betydligt större krycka på vilken hela presentationen vilar.

 

Sökning i Libris
Vid sökning i biblioteksdatabasen Libris gav söktermen ”Audiovisuella hjälpmedel” 53 träffar (mars 2015).

Medieteknikingenjör

Medieteknikingenjör 1

Nu för tiden kan man utbilda sig till medieteknikingenjör. En fantastisk karriärmöjlighet öppnar sig för den som är intresserad av att studera vad som händer inom den senaste tekniken och inom mediedesign. Genom en utbildning till medieteknikingenjör öppnas jobbmöjligheter inom exempelvis tidnings- och förlagsbranschen. Man kan specialisera sig ytterligare och söka jobb på filmproduktionsbolag eller produktionsbolag för TV- och radioföretag alternativt för anställning inom TV- och radioföretag på. Andra branscher som är öppna med anställningsmöjligheter är spel- och underhållningsbranschen och sociala medier.

 

I utbildningen ingår
Vanligt förekommande specialinriktningar vid högskolorna är:

Visualisering innebär att man genom animeringar, bilder och diagram åskådliggör sammanhang som kan vara svåröverskådliga sammanhang. Till använder man sig av tekniker och sätt att uttryck sig som är anpassade för människans synsinnen.

På schemat står också publicering. Processen att ge ut och offentliggöra ljud, text och/eller bild/animationer för allmänheten, men även till nischade grupper och forum, exempelvis på Internet. Vid specialisering på digital teknik i film och video studerar man bland annat streaming som blivit allt vanligare idag. Streaming eller strömning är uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens enhet samtidigt som de överförs över exempelvis Internet. Används också vid så kallade webinars, direktsända evenemang på Internet. Dessa kan även spelas in och sändas separat vid ett senare tillfälle.

Den som önskar kan specialstudera ljud. Ljud och speciellt då de mekaniska vågor som består av frekvenser som tillräckligt starka för att uppfattas av människan hörselorgan och teknik att arbeta med dessa oscillerande vågor och frekvenser.

Studierna omfattar därmed områden som används i reklamsammanhang, webbdesign, foto, film/video och formgivning, givet valt intresseområde.Medieteknikingenjör 2

 

Linköpings tekniska högskola
Civilingenjörsutbildningen inom medieteknik, som arrangeras av Linköpings tekniska högskola ges på Campus Norrköping. I Norrköping förekommer ett visualiseringscenter var man studerar visualisering. Redan 1997 startade Linköpings tekniska högskola den första civilingenjörsutbildningen inom medieteknik.

 

Utbildning i medieteknik ges även vid bland andra KTH och Södertörns högskola, men även andra universitet och högskolor.

Vad är medieteknik

Vad är medieteknik 2

Medieteknik är ett samlingsbegrepp och ett ämnesområde som innefattar både den teknik och de tekniker som används för att producera innehåll och teknik samt publicera och distribuera olika typer av media. I ämnesområdet medieteknik är det tekniken som är i centrum. Till skillnad från andra områden som behandlar processen kring hur fram- och utförandet sker.

 

Ett tvärvetenskapligt ämne
Inom medieteknik, som är ett tvärvetenskapligt ämne, kombineras olika kunskapsområden och discipliner som informatik, interaktionsdesign och medie- och kommunikationsvetenskap. Vilket inbegriper olika beteenden som att tala, klicka på en knapp eller att skriva olika typer av texter, som meddelanden av olika slag exempelvis Imessage och sms. Målsättningen är att kombinera djupgående teknisk kunskap med design och gestaltning, samt att tillämpa analys av interaktiva artefakter. Något som görs för att optimera medieteknik som ett medel att förbättra kommunikation eller snarare interaktionen människa och IT-tekniska produkter som datorer, läsplattor och smart phones, företrädesvis med intuitiva användargränssnitt.Vad är medieteknik 1

 

Teknik & praktisk tillämpning
Med tekniskt kunnande underlättas analys av olika teknik, samt praktisk tillämpning. Genom att exempelvis hyra komradio kan en teknisk förståelse av användningen av den tekniken komma att användas i utvecklingen av radioteknisk teknik. Därmed uppnås en förståelse om hur teknik påverkar den sociala varelsen – människan. Det är viktigt att odla en sådan förmåga att sätta tekniken i ett socialt sammanhang. I själva verket är det en förutsättning för allt designarbete – inte endast det som relateras till området medieteknik.

 

Innovatörer & mediateknik
De personer som har en förmåga att analysera de data och de olika teorier som florerar runt medieteknikområdet och som samtidigt är praktiskt lagda, kan i allra högsta grad bidra till att medieteknikområdet utvecklas då dessa individer får möjligheter att uttrycka sina idéer, både muntligt och skriftligt. Det är dessa innovatörer som har egenskaper som i mångt och mycket trotsar vedertagna sanningar och går ”outside the box” som brukar nå nya teoretiska landvinningar. Dessa individer har en förmåga att envetet utmana redan kända kunskaper. Ofta till priset av att initialt bli förlöjligade. Eftersom de ofta ges möjlighet att förbättra kända kunskaper då de får tillfälle att använda dem i praktiken och på så sätt uppnår nya landvinningar inom området medieteknik. Även om den typen av egenskaper även vinner framgång också på andra områden.