Medieteknikingenjör

Medieteknikingenjör 1

Nu för tiden kan man utbilda sig till medieteknikingenjör. En fantastisk karriärmöjlighet öppnar sig för den som är intresserad av att studera vad som händer inom den senaste tekniken och inom mediedesign. Genom en utbildning till medieteknikingenjör öppnas jobbmöjligheter inom exempelvis tidnings- och förlagsbranschen. Man kan specialisera sig ytterligare och söka jobb på filmproduktionsbolag eller produktionsbolag för TV- och radioföretag alternativt för anställning inom TV- och radioföretag på. Andra branscher som är öppna med anställningsmöjligheter är spel- och underhållningsbranschen och sociala medier.

 

I utbildningen ingår
Vanligt förekommande specialinriktningar vid högskolorna är:

Visualisering innebär att man genom animeringar, bilder och diagram åskådliggör sammanhang som kan vara svåröverskådliga sammanhang. Till använder man sig av tekniker och sätt att uttryck sig som är anpassade för människans synsinnen.

På schemat står också publicering. Processen att ge ut och offentliggöra ljud, text och/eller bild/animationer för allmänheten, men även till nischade grupper och forum, exempelvis på Internet. Vid specialisering på digital teknik i film och video studerar man bland annat streaming som blivit allt vanligare idag. Streaming eller strömning är uppspelande av ljud- och videofiler på mottagarens enhet samtidigt som de överförs över exempelvis Internet. Används också vid så kallade webinars, direktsända evenemang på Internet. Dessa kan även spelas in och sändas separat vid ett senare tillfälle.

Den som önskar kan specialstudera ljud. Ljud och speciellt då de mekaniska vågor som består av frekvenser som tillräckligt starka för att uppfattas av människan hörselorgan och teknik att arbeta med dessa oscillerande vågor och frekvenser.

Studierna omfattar därmed områden som används i reklamsammanhang, webbdesign, foto, film/video och formgivning, givet valt intresseområde.Medieteknikingenjör 2

 

Linköpings tekniska högskola
Civilingenjörsutbildningen inom medieteknik, som arrangeras av Linköpings tekniska högskola ges på Campus Norrköping. I Norrköping förekommer ett visualiseringscenter var man studerar visualisering. Redan 1997 startade Linköpings tekniska högskola den första civilingenjörsutbildningen inom medieteknik.

 

Utbildning i medieteknik ges även vid bland andra KTH och Södertörns högskola, men även andra universitet och högskolor.