Full kontroll på kontoret

Alla kontor använder sig av ett intranät dag. Men varför inte utvidga det klassiska intranätet till att omfatta en rad andra användbara och tidssparande funktioner?

Genom att integrera intranätet med många andra program, som man redan använder sig av i förväg, kan man samla allt under samma tak och därmed spara både tid och resurser..

Optimal informationsstruktur

Intranote utvecklar flexibla lösningar som kan anpassas efter företagets behov för att samla all information under en plattform. Här kan nämnas funktioner som Avtalshantering, Dokumenthantering, Projekthantering och Intranät.

Effektiva processer

Effektiva processer uppstår när alla vet vad de ska göra och alla vet var de kan hitta relevant kunskap och dokumentation. Med den ökade mängden dokument och e-post som vi producerar varje dag kan detta ofta vara en stor utmaning. När alla dokument, avtal eller projektinformation ligger tillgänglig bara några få klick borta, behöver ingen tvivla på hur agendan ser ut och vilka arbetsuppgifter som ska lösas.

 

Kunskapsdelning med IntraNote Portal Server

Intranätet från Intranote ger en digital arbetsplats där alla anställda enkelt kan hålla sig uppdaterade på det som händer och hitta relevant information. Det handlar om en gemensam plattform, men där relevant information når ut till rätt person. Det betyder att de anställda inte spiller tid på att läsa e-post eller annan information som inte direkt riktar sig till dem.

 

Full integration

Möjligheterna för att integrera intranätlösningen i ett befintligt systemlandskap innebär att man kan erbjuda de de anställda single sign on, att man kan säkerställa att korrigeringar som gjorts, en prislista, en processbeskrivning m.m. slår igenom och visas på intranätet, antingen som text eller visuellt. På så sätt får man lätt kontroll över alla arbetsprocesser och säkrar kvalitet. All information kan också snabbt tillgås på mobiltelefon eller tablet.

Mer info om Intranote

Långt ifrån alla Intranotes intranätslösningar och -finesser kan nämnas här, men på deras hemsida finns massor av mer information att hämta. Där kan man också kontakta dem om man har frågor. Läs mera på intranote.se/intranat/.

 

Glöm inte arbetsmiljön

När företagets digitala miljö har fått en ansiktslyftning med en ny plattform till intranätet, så bör man inte glömma den fysiska arbetsmiljön, som även den bidrar till ökad trivsel och därmed ökad effektivitet. Hos Lampemesteren finns ett fint urval av både tak- golv- och bordlampor. Den danska designen från GUBI kombinerar dåtid med nutid och är ett bra val om man vill hitta en bra lampa till kontoret. Hitta urvalet här.