CRM – Ha koll på kunderna

För att kunna sälja behövs kunder, och det kan vara tidskrävande att hitta nya, lönsamma sådana. WebCRM är ett system som kan integreras med din hemsida och ge dig en överblick över de kunder du redan har.

Lika viktigt som att etablera nya kundrelationer är, att hitta fram till de existerande kunder som är värda att fokusera på. WebCRM är ett webbaserat system, som kan hjälpa ett företag att hitta rätt kunder och behålla dem.

Data från hemsidan

Vid varje besök på en hemsida samlas data om den besökande och den informationen kan man som företag använda i försäljningsmässiga sammanhang genom att integrera webbsidan med webCRM-systemet. Det kan både vara information om nya och gamla kunder och anonyma besökare.

Säljarnas eget system

WebCRM’s grundare är själva säljare, och de skapade sitt eget CRM-system, eftersom de menade att de existerande systemen på marknaden var för komplicerade. WebCRM är ett molnbaserat CRM-system som ger en överblick och gör det enkelt att hitta fram till rätt kunder.

Hitta de lönsamma kunderna

Det finns två viktiga ingredienser när de långa kundlistorna ska omvandlas till effektiva ringlistor. En är marknadsdata från Bisnode, som innehåller information om till exempel industri, omsättning, antal anställda för mer än 700 000 svenska företag. Den andra är all den kunskap som du regelbundet samlar in om befintliga kunder. Detta kan kombineras i webCRM och resultera i en nedbantad kundlista.

En bra kundrelation är en investering

Det är viktigt att skapa goda relationer till de existerande kunderna för att behålla dem. WebCRM samlar och analyserar historiska data, samt information om t.ex. ovanligt många supportärenden, nya kontaktpersoner, förminskad försäljning och liknande, som kan hjälpa med att undvika kundförluster. Support-, marknadsförings- och ekonomiavdelningen har uppgifter om dessa faktorer. WebCRM kan samla dem så att den kundansvarige meddelas och kan agera i tid.

 

Sparar tid

WebCRM samlar med andra ord all information om varje enskild kundrelation. Inte bara från försäljningen utan även från till exempel marknadsföring och kundservice. Olika analys- och rapportverktyg ger ny information som ger större träffsäkerhet. När ett marknadsföringsteam står bakom professionella evenemang kan informationen i webCRM se till att rätt kunder bjuds in och därmed får den uppmärksamhet som både nya och gamla trogna kunder förtjänar. WebCRM sparar på så vis tid och ger säljarna all information de behöver för att träffa rätt med försäljningen. Vill du ha mer information om webCRM, kan du hitta det här.