AV-teknik

 

AV-teknik 1

AV-teknik är medietekniska hjälpmedel. Närmare bestämt är AV-teknik medietekniska redskap. Hjälpmedel i form av ljud och/eller bild, för den som informerar, presenterar eller undervisar. Antingen används det som ett komplement för en föredragshållare eller lärare i form av en människa i verkliga livet. Kan även handlar om en video eller en reklamfilm på DVD eller som streamad över exempelvis Internet. AV står för audiovisuell varmed audio har anknytning till hörsel och ljud och visuell har med synen att göra.

 

Klassiska audiovisuella hjälpmedel
De flesta har kommit i kontakt med äldre AV-hjälpmedel som ”svarta tavlan” om än den är vit i våra dagar. Blädderblock finns i de flesta lärosalar och konferenslokaler. De som är äldre kommer ihåg att planscher, äldre bandspelare, bildband, smalfilm och overheadprojektor användes i skolans undervisning.AV-teknik 2

 

Dagens audiovisuella hjälpmedel
Till dagens AV-tekniska hjälpmedel hör tv, video, Internet och annan datorbaserad multimedia. De kan också bestå av Flash-filmer från programleverantörer Adobe, som kan ingå i Powerpointpresentationer. Powerpoint ingår i Office-sviten från Microsoft, Keynote är motsvarande presentationsprogram från Apple, vilket ingår i deras kontorspaketet Iwork. Vidare finns gratisversionen av de båda som nämnts ovan, Impress i OpenOffice-paketet från Apache.

 

AV och tekniska apparater
Även om de presentationsprograms som nämnts ovan är en del av de AV-hjälpmedel som finns tillgängliga idag, så avses med begreppen AV-teknik och AV-hjälpmedlen de tekniska apparater och projektorer som i regel används vid presentation inför grupp ofta i realtid. Numera sker det allt oftare via så kallade webbinarier på Internet.

 

Att tänka på
Talare och föredragshållare som blint förlitar sig på de tekniska hjälpmedlen begår ett stort misstag. Ofta spelar hjälpmedlen som finns på plats en betydligt mindre roll än vad man i förstone tycks tro. Faktorer som hur intressant föreläsaren är att lyssna på och hur vederbörande lyckas beröra åhörarna är det som spelar störst roll. Vilket visar sig då man frågar de som deltagit i ett seminarium, en presentation eller en föreläsning. Så kunskap i talekonst, retorik, är att föredra framför tekniskt och professionellt skapa presentationer. Något som gäller oavsett vilka programvaror man använt för sitt AV-hjälpmedel. Låt hjälpmedlet vara en liten stolpe istället för en betydligt större krycka på vilken hela presentationen vilar.

 

Sökning i Libris
Vid sökning i biblioteksdatabasen Libris gav söktermen ”Audiovisuella hjälpmedel” 53 träffar (mars 2015).