Informatik

Ett ämne som ingår i det breda begreppet ”medieteknik” är informatik. Informatik är läran om hur IT kan användas som stöd till olika informationssystem. Informationssystem kan te sig på en rad olika sätt och avse en rad olika saker, till exempel arbete, fritid eller ideellt arbete. Det är med andra ord det vetenskapliga studiet av information, och hur den kan behandlas i kodad form och presenteras. Begreppet har sitt ursprung i en essä skriven av Karl Steinbuch från 1957: Informatik: Automatische Informationsverarbeitung. Steinbuch var en av pionjärerna inom artificiell intelligens. Ordets ursprungliga betydelse var alltså mer eller mindre ”automatisk informationsbearbetning”.

Idag är informatik ett ämne som man kan studera vid de flesta svenska universitet och högskolor. Numera fokuserar man även på de sociala och kognitiva aspekterna av information, eftersom den behandlas och bearbetas inte bara av datorer utan också av individer och organisationer. Informatik i Sverige och Skandiavien brukar därför klassas som ett samhällsvetenskapligt ämne snarare än ett tekniskt, även om det naturligtvis är tvärvetenskapligt. På engelska brukar man kalla den motsvarande formen av informatik ”social informatics”.

En utbildning i informatik ger möjlighet till uppdrag i arbetslivet. Även om ämnet till en början kan verka abstrakt handlar det nämligen i praktiken om att designa och tillverka IT-stöd för olika verksamheter i deras informationsarbete. Man lär sig först att analysera och tolka verksamheten i sig, för att förstå organisationens behov. Olika utbildningar kan i detta fall ha olika inriktningar: informatikutbildningen på Lunds universitet fokuserar till exempel på de informationssystem som återfinns då människor inom en organisation samarbetar kring en uppgift. Systemet består i hur de kommunicerar med varandra, fattar beslut, samlar in och bearbetar data, beräknar utfall, delegerar ansvar, anställer medarbetarbetare och utför alla andra delmoment som ingår i att lösa en uppgift. Om du håller på att utbilda dig inom informatik eller redan arbetar i branschen, och behöver IT-tjänster, kan du kontakta Internetvikings.com.

Informatik kan även studeras vid Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Örebro universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad, för att bara nämna några av de lärosäten som antingen har en institution dedikerad till ämnet, eller erbjuder kurser i ämnet. Om du tycker att det verkar intressant finns det med andra ord alla förutsättningar för att du ska kunna fördjupa dig i informatik.