Utbildningar i medieteknik

Medieteknik är ett område som det bara för 20 år sedan fanns ytterst få specialdesignade utbildningar inom. Visst gick det att utbilda sig till civilingenjör i en allmän betydelse – och en och annan medieutbildning gick att få tag på – men det är kombinationen av att vara civilingenjör och att vara mediekunnig som är det unika i dagens samhälle. Att utbilda sig till medietekniker är nämligen en lång och krävande utbildning som tar på krafterna. När du blir klar kan du dock titulera dig färdig civilingenjör – och arbetsgivarna lär stå på rad för att få anställa dig.

Även om medieteknikutbildningar finns i hela landet är de främsta lärosätena ändå belägna i Stockholmsområdet. Här hittar du flera högskolor och universitet som erbjuder utbildningar i medieteknik. De flesta tar formen av en civilingenjörsutbildning och är därför fem år långa. Totalt utgör de 300 högskolepoäng, där de första 180 poängen sker på kandidatnivå medan de resterande 120 poängen sker på masternivå. Det gör att du får en gedigen utbildning i ämnet och kan lämna universitetet betydligt mer påläst än när du kom dit. Dessutom får du en utbildning som ser mycket bra ut på ditt CV.

Media Screens

En av högskolorna som erbjuder en utbildning i medieteknik är KTH – Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Den har funnits ända sedan 1827 och har under denna tid erbjudit studenter högkvalitativa utbildningar inom ämnen som handlar om teknik och naturvetenskap. Medieteknik kan tyckas som ett ämne närmare samhällsvetenskapen, men faktum är att mycket av kunskaperna som en student i medieteknik får lära sig har med bland annat matematik och mekanik att göra. På KTH är också utbildningen inriktad på att förbereda studenterna för en karriär i yrket på bästa sätt.

En bit söder om Stockholm ligger Södertörns högskola. Här är utbildningen i medieteknik något kortare – de flesta programmen ligger på 180 högskolepoäng. Det innebär att studenten inte får ut en civilingenjörsexamen. Istället blir det en kandidatexamen som delas ut vid den slutliga examinationen. Den kan sedan leda till högre lön vid anställning, vilket gör att du slipper oroa dig för ekonomiska svårigheter och problem med krav från inkasso senare i livet.